Poziv za coacheve na Ljetnom debatnom kampu

Poziv za coacheve na Ljetnom debatnom kampu

Pristigle su sve prijave polaznika što znači da otvaramo prijave za coacheve na Ljetnom debatnom kampu. Ovogodišnji kamp održava se u Selcu od 26. kolovoza do 1. rujna 2018.

Poziv je otvoren za 6 coacheva kojima je HDD ovisno o potrebama u mogućnosti sufinancirati sudjelovanje. O iznosu subvencije s kandidatima će se dogovarati po završetku prijava.

Za vrijeme debatnog kampa od coacheva se očekuje da:

  • pomaže trenerima za vrijeme radionica tijekom cijelog trajanja kampa
  • sudi debate
  • odražava izborne radionice
  • organizira i koordinira večernji program
  • pomaže u provedbi, nadzoru i organizaciji kampa

Kriterij za odabir coacheva:

  • dosadašnja aktivnost u radu Udruge
  • kvaliteta dosadašnjeg rada
  • kvaliteta napisane pripreme za izborne radionice
  • prijavljeni polaznici iz kluba

Prijave su otvorene do 30. lipnja 2018., a šalju se na mail ljetnaskola@hdd.hr Prijava treba sadržavati pripremu dvije izborne radionice (jedna debatna i jedna content) i prijedlog i kratku razradu aktivnosti za večernji program na kampu.  Na ovom linku preuzmite predlozak za radionice.

*napomena – postoji mogućnost da se ne će odobriti održavanje neke od radionica
* napomena – postoji mogućnost da će biti potrebno pripremiti više od dvije radionice za kamp

Za sva pitanja i nedoumice možete se javiti na ljetnaskola@hdd.hr ili direktno Dariji.

2018-06-18T16:42:00+00:00