Pristigle su sve prijave polaznika što znači da otvaramo prijave za coacheve na Ljetnom debatnom kampu. Ovogodišnji kamp održava se u Selcu od 26. kolovoza do 1. rujna 2018.

Poziv je otvoren za 6 coacheva kojima je HDD ovisno o potrebama u mogućnosti sufinancirati sudjelovanje. O iznosu subvencije s kandidatima će se dogovarati po završetku prijava.

Za vrijeme debatnog kampa od coacheva se očekuje da:

  • pomaže trenerima za vrijeme radionica tijekom cijelog trajanja kampa
  • sudi debate
  • odražava izborne radionice
  • organizira i koordinira večernji program
  • pomaže u provedbi, nadzoru i organizaciji kampa

Kriterij za odabir coacheva:

  • dosadašnja aktivnost u radu Udruge
  • kvaliteta dosadašnjeg rada
  • kvaliteta napisane pripreme za izborne radionice
  • prijavljeni polaznici iz kluba

Prijave su otvorene do 30. lipnja 2018., a šalju se na mail ljetnaskola@hdd.hr Prijava treba sadržavati pripremu dvije izborne radionice (jedna debatna i jedna content) i prijedlog i kratku razradu aktivnosti za večernji program na kampu.  Na ovom linku preuzmite predlozak za radionice.

*napomena – postoji mogućnost da se ne će odobriti održavanje neke od radionica
* napomena – postoji mogućnost da će biti potrebno pripremiti više od dvije radionice za kamp

Za sva pitanja i nedoumice možete se javiti na ljetnaskola@hdd.hr ili direktno Dariji.