SOCIJALNA (NE)JEDNAKOST ili EKONOMSKI RAST – pitanje je sad!

 

Kako bi vam pomogli u što bezbolnijim pripremama za državno natjecanje, pripremili smo objašnjenje teze i smjernice za pripremu argumenta. Iako ste svi upoznati, teza na koju debatiramo je: Ovaj dom vjeruje da države trebaju prioritizirati rješavanje socijalne nejednakosti naspram ekonomskog rasta.
Već je iz same formulacije teze vidljivo da teza nije planska i da se debata ne vodi u smjeru kako bi se prioritiziralo rješavanje socijalne nejednakosti naspram ekonomskog rasta, već je pitanje treba li postojati takva prioritizacija i ako da zašto. Dakle ovo je vrijednosna teza gdje se treba objasniti zašto je rješavanje socijalne nejednakosti važnije od ekonomskog rasta ili obrnuto, ako ste negacija.

Sljedeća stavka koja je važna za samu debate je definiranje što je to uopće socijalna nejednakost i što je to ekonomski rast.
Ne postoji uvriježena jednoznačna definicija socijalne nejednakosti, ali većina se slaže da je socijalna nejednakost situacija u kojoj postoje nejednake mogućnosti za pojedince ili skupine društva do koje dolazi neravnomjernom raspodjelom bogatstva, odnosno resursa u društvu. Ono što afirmacija može još definirati koje su to politike koje prioritiziraju rješavanje socijalne nejednakosti, kako bi pobliže sucu i negaciji objasnili što u njihovom svijetu država radi, ali i ne mora.          
Radi jasnoće debate preporučamo afirmacijama da to učine kako bi već u prvom govoru imali jasnu sliku što njihova država radi, a što ne.  Kako bi saznali koje su to politike, proučite socijalne države, odnosno države koje pružaju socijalnu zaštitu.
S druge strane, ekonomski rast je porast proizvodnje odnosno porast gospodarstva određene zemlje, a uobičajeno se mjeri rastom BDP-a. Prilikom pripreme negacije, možete pronaći zemlje koje su svoju politiku usmjerile na ekonomski rast i pogledati koje politike su one prioritizirale.

Nakon što smo definirali socijalnu nejednakost i ekonomski rast, sljedeća stvar koju se pitamo je zašto odabrati rješavanje socijalne nejednakosti odnosno zašto je ekonomski rast važniji, odnosno prelazimo na argumentaciju teze. Kako bi saznali odgovore na ova pitanja, debatanti trebaju razmisliti i istražiti koje su posljedice socijalne nejednakosti.
Afirmacije mogu same odabrati kojim će posljedicama dati prednost, hoće li pričati o utjecaju socijalne nejednakosti na politički sustav, na kvalitetu života pojedinaca, na ekonomsku sliku određene zemlje, itd. Postoje posljedice koje su važnije, a postoje Ii manje važne, no na svakoj afirmaciji je da odabere strategiju i procijeni koje posljedice su od kakvog značaja i naprave argumente od njih.
Negacija će, s druge strane, za izradu svog debatnog slučaja gledati koje su prednosti ekonomskog rasta i na temelju toga napraviti argumente.

Zadnja stvar koju vam želimo napomenuti je da je ovo komparativna teze što znači da u svakom trenutku treba uspoređivati socijalnu nejednakost i ekonomski rast. Nije dovoljno samo pokazati važnost prioritizacije socijalne nejednakosti već je potrebno objasniti zašto je to važnije od ekonomskog rasta.  Isto tako vrijedi i za negaciju – nije važno samo reći koje su prednosti ekonomskog rasta već zašto su one važnije od rješavanja socijalne nejednakosti.