I ti možeš doprinjeti radu HDDa!

Ovim putem upućujemo poziv zainteresiranima da se prijave za rad u Vijećima udruge

Obzirom na kontinuirani rast broja korisnika Udruge i širenje debatnog programa, a imajući na umu da organiziranje svakodnevnih aktivnosti Udruge izvršavaju uglavnom studenti volonteri, Upravni odbor će sukladno Članku 20. Statuta oformiti stalna tijela za obavljanje specifičnih vrsta poslova. Cilj ove odluke je efikasnije obavljanje zadataka i razvijanje novih ideja unutar specijaliziranih skupina, a obzirom na uspješno funkcioniranje vijeća u šk. god. 16/17 i temeljem provedene evaluacije rada, raspisujemoo natječaj za dodatne članove sljedećih vijeća:

Vijeće za provedbu i razvoj OŠ programa koordinira razvojem osnovnoškolskog debatnog programa i provedbom aktivnosti koje definira Upravni odbor. Glavne zadaće uključuju planiranje razvoja novih klubova, održavanje turnira i seminara, komunikaciju s osnovnoškolskim klubovima i savjetovanje o prilagođavanju rada Hrvatskog debatnog društva potrebama osnovnoškolskih klubova.

Vijeće za provedbu i razvoj SŠ programa koordinira razvojem srednjoškolskog debatnog programa i provedbom aktivnosti koje definira Upravni odbor. Glavne zadaće uključuju planiranje razvoja novih klubova, održavanje turnira natjecanja i seminara, komunikaciju sa srednjoškolskim klubovima i savjetovanje o prilagođavanju rada Hrvatskog debatnog društva potrebama srednjoškolskih klubova.

Vijeće za teze osmišlja i predlaže teze za debatne turnire, ligu, javne debate i rad u klubovima.

Vijeće za odnose s javnošću ima ulogu upravljanja javnom prisutnošću i slikom Hrvatskog debatnog društva. Vijeće stvara sadržaj za web stranicu i socijalne mreže na kojima je prisutno Hrvatsko debatno društvo i bavi se kontaktom s medijima.

Vijeće za metodologiju bavi se izradom materijala za debatante, suce, voditelje i trenere Hrvatskog debatnog društva i određuje pravila debatiranja na turnirima Hrvatskog debatnog društva.

Prijaviti se možete ovdje do 11. Listopada 2017.