Dragi svi, ovdje su pripremljene teze na koje debatiraju ekipe koje su se plasirale na državno natjecanje.

Dva preliminacijska i sva eliminacijska kola debatirate na ove teze. Ad hoc teze objavljuju se na državnom natjecanju.

OŠ: Treba skuplje naplatiti zdravstvene usluge osobama koje same sebi ugrožavaju zdravlje.

SŠ: Prilikom formiranja vanjskih politika, zemlje EU trebaju dati prednost stabilnosti regija i država u odnosu na njihovu demokratičnost.

 

Što se tiče ekipa koje su se plasirale na državno natjecanje, slijedi popis istih:

RI OŠ: 5 ekipa

ZG OŠ: 7 ekipa

DALM SŠ: 2 ekipe

RI SŠ: 4 ekipe

ZG SŠ: 12 ekipa