Objavljujeme teze za Županijska natjecanja

 

OŠ KP: Vijeća učenika trebaju sudjelovati u donošenju pedagoških mjera
SŠ WS : Ovaj dom smatra da nejednakost muskaraca i žena treba rješavati pozitivnom diskriminacijom žena