U današnjem društvu postoji problem nedostatka tolerancije, koji možemo primjetiti kod mladih. Zbog nepostojanja adekvatnih treninga izgradnje stavova i komunikacije mladi danas imaju izrazitih problema u izgradnji tolerantnih stavova, što rezultira diskriminatornim ponašanjem. Primjer koji im se pruža od okoline, kroz odrastanje i tokom odgajanja, najčešće je komunikacijski ograničen, a jednom stečene loše navike je izrazito zahtjevno promijeniti bez ciljane, strukturirane edukacije. Diskriminacija nastaje zato jer je kod mladih u danom trenutku najjednostavniji oblik društvenog djelovanja koji ne zahtjeva dubinsko obrađivanje stavova i zapitkivanje o istima. Diskriminatorno ponašanje je  također produkt i vršnjačkog konformizma do kojeg ne bi došlo kada bi mladi svoju potrebu da se njemu odupru mogli kvalitetno iskomunicirati svojim vršnjacima. Program „Usudi se razumjeti“ cilja na probleme  diskriminatornog, netolerantnog ponašanja među mladima. Rješenju ovog problema pokušavamo doprinijeti pružanjem alata mladima za analizu i izgradnju stavova te ispunjavanjem slobodnog vremena mladih kreativnim i poticajnim sadržajima koji opremaju mlade komunikacijskim vještinama neophodnima za uspješno suočavanje s netolerantnim ponašanjima. Nadalje, mladima se pružaju informacije o mogućnostima suočavanja s ovakvim ponašanjem i potiče ih se na razradu planova o tome kako bi oni sami ovakve situacije pokušali riješiti.