Kroz ovaj projekt povezujemo škole i njihova učenička vijeća, gradska vijeća i klubove mladih s ciljem izrade projekata i planova kojima bi mladi potaknuli socijalni, ekološki i gospodarski napredak konkretne zajednice.

Mladi u inicijalnoj fazi skupljaju podatke o vlastitoj zajednici, informiraju se o njezinoj dinamici i potencijalnim problemima koji postoje unutar nje. Nakon odabira njima važnog problema uz pomoć naših trenera osmišljaju konkretne prijedloge za unapređenje. Strukturirani prijedlog mladi iznose pred svoju zajednicu i traže potporu za implementaciju promjena. Ovime mladi postaju samopouzdaniji u javnom djelovanju te stječu iskustvo  da aktivnim pristupom mogu doprinijeti promjenama.

Provedba programa započeta je u Zagrebu 2004. godine od kada se razvija i širi na druge gradove u Hrvatskoj.