Jedna od glavnih prepreka razvoju poduzetništva mladih je i u tome da su poduzetnici i privatna inicijativa generalno percipirani u negativnom svjetlu. Razina poduzetništva u zemlji ilustrirana odnosom osobnih prihoda samozaposlenih ili udjelom u malih poduzeća BDP-u iznimno je niska u usporedi s prosjekom zemalja EU, a pogotovo s 5 najrazvijenijih članica. Jedan od najvećih uzroka ovog problema na razini pojedinca je ogroman  raskorak između potreba modernog tržišta rada i kompetencija koje se razvijaju kod mladih. S obzirom na to da se poduzetništvo najbolje potiče na lokalnoj razini i među mlađom populacijom smatramo kako projekt koji  predlažemo pokazuje izniman potencijal za poticanje poduzetništva i ideje samozapošljavanja među mladima.

Problemu poduzetništva mladih pristupamo na dvije razine:

1. Osobna razina na koju se orijentiramo serijom aktivnosti usmjerenih ka obrazovanju mladih za poduzetništvo. Ove aktivnosti usmjeren su na sve mlade, a sastoje se od radionica, natjecanja u poduzetničkoj kreativnosti te TV promidžbi ideje poduzetništva mladih. Uspješnim provođenjem ovih aktivnosti stvaramo kod mladih pozitivan pristup ideji samozapošljavanja, razvijamo kompetencije koji im u tome pomažu i generalno potičemo  poduzetništvo među mladima. Na ovoj razini također planiramo provesti istraživanje o stanju poduzetništva kod mladih i razviti indeks koji će nam ukazivati na razvoj situacije.

2. Na razini već postojećeg eko sustava mladih poduzetnika ili mladih koji upravo kreću u poduzetništvo želimo pružiti potporu i pomoć u razvoju poduzetničkih inicijativa. Kroz pružanje besplatnih certificiranih treninga  usmjerenih ka razvijanju sposobnosti poslovnog pregovaranja, prodajnih sposobnosti, razrade strateških planova, reagiranja na krize itd. pružamo mladim poduzetnicima i njihovim zaposlenicima vještine i potporu koje su im potrebni za konkuretnost i poslovni uspjeh.