Uspješne rezultate metode javne debate koje uključuju razgovor sudionika sa stručnjacima i ambasadorima, a moderirane od strane trenera HDD-a  potaknule su Podravku da kroz školsku godinu 2015./2016. provede deset javnih debata u devet različitih gradova u sklopu projekta ”Zdravi odmor”. Osnovnoškolski debatanti te moderatori HDD-a zajedno s ambasadorima, Lukom Nižetićem i nutricionistima Podravke poticali učenike na raspravu o važnosti zdrave prehrane u školama. Raspravljajući o tome trebaju li učenici imati pravo na zdravi obrok u školama, više od 3 000 učenika osviješteno je o problemu pretilosti među mladima, konzumaciji neadekvatne hrane te podučeno važnosti redovitih i raznovrsnih obroka.  Svaka javna debata završila je prezentiranjem jednog zdravog obroka koristeći namjernicu mjeseca po izboru Luke Nižetića i kuhara Podravke.