Popis ekipa i učenika koji su osvojili državno natjecanje u debati te sudjelovali u finalu od 2001. godine do danas za srednje i od 2007. do danas za osnovne škole.

Srednja škola

POBJEDNICI FINALISTI
2024. MIOC
XV.gimnazija
Domagoj Praljak, Marin Bolanča, Lucija Ančić Titoš
Gimnazija Tituša Brezovačkog
Tonka Lugarić, Lara Sorić, Erika Keliš
2023. PUP
X.gimnazija
Lena Šećerkadić, Lea Pogač, Iva Gojanović MIOC
XV.gimnazija
Lucija Ančić, Mila Krešić, Jana Krajnović
2022. Ben Shapiro
V.gimnazija “Valdimir Nazor” Split
Jagoda Sabljić, Ivana Prkić, Arno Kozić MIOC
XV.gimnazija
Ema Vlajčević, Dominik Gračner, Martin Mikić
2021. Titoš
Gimnazija Tituša Brezovačkog
Gabrijela Papec, Lara Subotičanec, Jerina Kalajžić Deletabisi
V.gimnazija “Vladimir Nazor” Split
Jagoda Sabljić, Arno Kozić, Ivana Prkić
2020. SSŠR Vermillion
III. gimnazija, Split
Frane Doljanin, Ivana Džaja, Klara Klanac Bušmani
II. gimnazija, Zagreb
Lovro Marušić, Paula Knežević, Lucija Sever
2019. Bušmani
II. gimnazija
Iva Šimundić, Lovro Marušić, Mihaela Geber MIOC
XV. gimnazija
Rina Baljak, Mara Krnić, Luka Prlić
2018. KV
I. gimnazija
Paula Djaković, Josip Majec, Jelena Lara Marinković MIOC 4
XV. gimnazija
Loren Serdarević, Dorotea Igrec, Klara Brekalo
2017. Bušmani
II. gimnazija
Marija Jarnjak, Igor Fras, Lovro Matić Ljiljani        VII. gimnazija Matea Maloča,  Sara Anđela Perić, Karla Bebek
2016. MIOC
XV.gimnazija
Magdalena Živokvić, Dinko Sokol Kvesić, Martin Rosenzweig Sagitto
V. gimnazija
Svebor Mihael Jelić, Jan Težak, Marko Ljubas
2015. MG
Gimnazija L. Vranjanina
Lana Kotlo, Sara Vrbanović, Darian Bošković PUP
X. gimnazija
Luka Baković, Mihaela Lekić, Dora Koprivčić
2014. Dom Mladih
Rijeka
Gea Ujčić, Lucija Gašparac, Ariana Kostić Sagitto
V. gimnazija
Dorotea Šušak, Anamarija Klasnić, Lucija Cukalo
2013. PUP
X. gimnazija
Mia Ereš, Laura Šiprak, Ivan Livančić Bušmani
II. gimnazija
Dina Grego, Manuel Kralj, Tin Puljić
2012. MIOC
XV.gimnazija
Augustin Orešković, Veronika Jelušić, Mislav Požek Dom Mladih
Rijeka
Ariana Kostić, Lucija Gašparac, Gea Ujčić
2011. PUP-MG
X. gimnazija
Gimnazija L. Vranjanina
Ivona Anić, Anastazija Stupar, Filip Herceg Sagitto
V. gimnazija
Kristijan Kvaternik, Matija Medvidović, Ivan Kovač
2010. Sagitto
V. gimnazija
Kristijan Kvaternik, Matija Medvidović, Ivan Kovač MG
Gimnazija L. Vranjanina
Sara Benceković, Ana Krajinović, Anastazija Stupar
2009. PKG
Privanta klasična gimnazija
Nina Ivanović, Hana Sirovica, Vladimir Vince Bušmani
II. gimnazija
Ana Mesić, Marija Matić, Klara Žalac
2008. PKG
Privanta klasična gimnazija
Ana Salapić, Dina Salapić, Nina Ivanović Dom Mladih
Rijeka
Kora Girin, Eva Šimičić, Helia Dokić
2007. PKG
Privanta klasična gimnazija
Ana Salapić, Dina Salapić, Tamara Sertić Sagitto
V. gimnazija
Vedran Koić, Nela Ševerdija, Iva Čorić
2006. BČŠ
XVI. gimnazija
Luka Ostojić, Ana Lah, Dorja Komazlić Sagitto
V. gimnazija
Tihana Balagović, Fran Kauzlarić, Mirna Gjeri
2005. Sagitto
V. gimnazija
Tihana Balagović, Dino Parađina, Fran Kauzlarić PUP
X. gimnazija
Sonja Lovrentjev, Ana Bobić, Anela Memišević
2004. Sagitto
V. gimnazija
Hana Ševerdija, Nina Rendulić, Katarina Vrandečić Hermes
Klasična gimnazija
Luka Kučer, Dino Rosenzweig, Dalibor Hršak
2003. Sagitto
V. gimnazija
Vlatka Mihavec, Kristina Gavran, Bojan Marjanović Dom Mladih
Rijeka
Goran Hinić, Joško Žunjić, Nikolina Kazija
2002. Krvoločne visibabe
I. gimnazija
Lucija Barjašić, Ana Grbić, Maja Horvat PKG
Privanta klasična gimnazija
Dea Ajduković, Fran Pelicarić, Daina Oniunas Pusić
2001. Sagitto
V. gimnazija
Ivan Jelen, Marko Budišić, Dario Kurnik Split
III. gimnazija
Žarko Ardalić,

Osnovna škola

POBJEDNICI FINALISTI
2024. Mladost
OŠ Mladost
Hana Grofelnik, Sara Obradović, Hana Obradović Holjevac
OŠ V. Holjevca
Marija Grbić, Tin Veir, Matija Ašler
2023. Mladost
OŠ Mladost
Sara Čolaković, Nuša Radojković, Korana Cindori Pavleki
OŠ Pavleka Miškine
Eni Brgić, Luka Simon, Sara Mesarek
2022. Ecinaro
OŠ Špansko Oranice
Bruno Grbac, Tristan Komparić, Jana Krajnović Gajevci
OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešić
Mila Krešić, Marija Strahonja, Dora Mudrinić
2021. Holjevac
OŠ V. Holjevca
Barbara Bakić, Zara Lugar, Astrid Silla SSK
OŠ S.S.Kranjčevića
Tonka Šinko, Marta Livačić, Antea Peršec
2020. Kozala
OŠ Kozala, Rijeka
Duje Kokić, Andrej Kesić, Ian Galešić Meštri
OŠ I. Meštrovića
Paula Barić, Ema Kovačević, Karlo Greguraš
2019. SSK 1
OŠ S.S.Kranjčevića
Nika Pokrovac, Ema Hameršak, Rene Radišić SSK 2
OŠ S.S.Kranjčevića
Anouk Kivađ, Roza Miličić, Margita Belan
2018. Nazor
OŠ V. Nazora
Paula Knežević, Lea Priscan, Ana Delić Pujanke

OŠ Pujanke

Martina Pranjić, Marija Buljubašić, Mirna Ćurin
2017.

Ujević
OŠ Tin Ujević

Roko Krmpotić, Gita Gluhak Magdić, Ema Vlajčević Nazor
OŠ V. Nazora
Paula Knežević, Lea Priscan, Ana Delić
2016.

Kastav
OŠ Milana Brozovića

Ivona Zuza, Morana Mladić, Nina Romac SSK
OŠ S.S. Kranjčevića
Jan Ivasović, Dorotea Igrec, Laura Križić
2015.

Vrapče
OŠ Gornje Vrapče

Paula Djaković, Paula Šalković, Eva Kukolja Kaštelan
OŠ Jure Kaštelana
Dea Demeter, Mara Krnić, Jelena Kovač
2014. Retkovec
OŠ Retkovec
Elizabeta Gegić, Leonarda Žabek, Katarina Jurić Kaštelan
OŠ Jure Kaštelana
Dea Demeter, Mara Krnić, Jelena Kovač
2013. Cankar
OŠ Ivana Cankara
Lorena Braus, Klara Šesto, Petra Pavelić Trsat
OŠ Trsat
Ina Galić, Marko Matić, Marija Antonia
2012. Podmurvice
OŠ Podmurvice
Sven Sušnj, Iva Kristić, Viktor Škorjanc Vrapče
OŠ Gornje Vrapče
Klara Kranjčec, Petra Šalković, Petra Bekavac
2011. Matulji
OŠ ”Dr. Andrija Mohorovičić”
Luci Krnić, Ivana Šepić, Filip Martinić Kaštelan
OŠ Jure Kaštelana
Petar Premelić, Jan Brizić, Bruno Perić
2010. Trsat
OŠ Trsat
Lucija Gašparac, Nives Petrović, Natali Bilandžija Matulji
OŠ ”Dr. Andrija Mohorovičić”
Gea Ujčić, Ivana Šepić, Margareta Maloča
2009. Matulji
OŠ ”Dr. Andrija Mohorovičić”
Gea Ujčić, Ivana Šepić, Margareta Maloča Pruđe
OŠ Zapruđe
Helena Plesa, Antonio Petporotnik, Ahmed Abdalla
2008. Kaštelan
OŠ Jure Kaštelana
Kristina Ščrbec, Nikola Čudina, Filip Čulo Kaštelan
OŠ Jure Kaštelana
Darija Jeger, Jurica Petković, Lucija Klapan
2007. Pruđe
OŠ Zapruđe
Una Pale, Ivan Kovač, Matija Brkić Pruđe
OŠ Zapruđe
Ivona Anić, Filip Herceg
2006. Pruđe
OŠ Zapruđe
Filip Leskovac, Stefan Martinić, Filip Herceg
2005. Kastav
OŠ Milana Brozovića
Barbara Skender, Ivana Spajić, Antonela Sesar
2004. Podmurvice
OŠ Podmurvice
Ana Kovačević, Sonja Babić, Dora Karmelić