Hrvatsko debatno društvo otvoreno je za suradnju i uspješno je surađivalo sa brojnim subjektima iz nevladinog sektora, državnim i lokalnim vlastima. Ako želite surađivati na nekoj od naših aktivnosti ili želite da HDD surađuje na nekoj aktivnosti u vašoj inicijativi pozivamo da nas slobodno kontaktirate!

Tijekom godina mnoge su udruge i pojedinci svojim radom pomogli i obogatili program HDD-a, sudjelujući u našim projektima i prenoseći svoje znanje našim debatantima i edukatorima. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su na taj način pružili podršku Hrvatskom debatnom društvu i omogućili uspješno raspravljanje i učenje o širokom spektru tema.

Nevladine organizacije:

 • IDEA – međunarodna debatna organizacija
 • WSDC – međunarodna debatna organizacija
 • Mreža Mladih Hrvatske – suradnja u provedbi projekata spriječavanaj diskriminacije, provedbe strukturiranog dijaloga
 • Centar za mirovne studije – suradnja na projektima provedbe procesa deliberacije
 • Centar za zdravo odrastanje “Idem i ja” – suradnja u radu debatnog kluba
 • Zagrebačka debatna unija – Suradnja u koordinaciji sveučilišnog debatnog programa i organizaciji Europskog prvenstva u debati Zagreb 2014.
 • Riječka debatna unija – Suradnja u koordinaciji sveučilišnog debatnog programa
 • Hrvatski pravni centar – suradnja na projektima edukacije o imigraciji i statusu azilanata u Hrvatskoj
 • Forum za slobodu odgoja – suradnja na projektima edukacije o Europskoj uniji
 • GONG – suradnja prilikom raspravljanja reforme izbornog sustava, u provedbi Ljetne škole demokracije
 • B.A.B.E. – potpora u pripremama tema vezanih uz rodnu ravnopravnost te temama vezanim uz ženska prava 
 • Lori – suradnja prilikom rada na temama prava seksualnih manjina
 • Zaklada Hans Seidel – suradnja u provođenju projekta poticanja rasprave o Europskoj uniji među mladima
 • Otvorena komunikacija (Srbija) – suradnja u organizaciji međunarodnih turnira
 • Udruga Mali Princ, Hvar – Suradnja u radu debatnog kluba
 • Za in Proti (Slovenija) – suradnja u organizaciji međunarodnih turnira, seminara te provedbi Youth in Action projekata
 • Logos (Crna Gora) – suradnja u organizaciji međunarodnih turnira
 • YEU Cyprus (Cipar) – suradnja u provedbi edukacija za mlade

Ostale institucije: