Vaše dijete je pozvano da sudjeluje u ovom istraživanju pod nazivom “Debatno obrazovanje i demokracija u Hrvatskoj“. Vaše dijete se može kvalificirati za sudjelovanje u ovom istraživanju jer je učenik upisan u odabranu školu. Istraživanje se posebno usmjerava na škole s debatnim klubovima i usredotočuje se na učenike koji sudjeluju u njima i one koji ne sudjeluju. Otprilike 60 djece sudjelovat će u ovom pilot istraživanju i zauzet će oko 30-45 minuta djetetovog vremena.

Ovo se istraživanje radi kako bi se istražili načini na koje sudjelovanje u debati može oblikovati građanske stavove i angažman učenika. Ako nemate prigovora da vaše dijete sudjeluje u ovom istraživanju, vaše dijete će ispuniti anonimnu anketu na internetu. Vašem djetetu će se pružiti mogućnost da dostavi svoje kontaktne podatke kako bi sudjelovali u daljnjem intervjuu. Vaše dijete može biti odabrano da ga intervjuira glavni istražitelj. Tijekom intervjua, od njih će se tražiti da razgovaraju o svojim općim stavovima i akcijama oko pitanja građanskog identiteta, demokratskog života i angažmana. Ovaj intervju će biti snimljen audio (samo zvuk). Nakon transkripcije audio zapisa, izvorna će snimka biti izbrisana. Anketa će trajati oko 30 minuta, a razgovor će trajati oko 15 minuta. Vašem djetetu će se dati pseudonim / de-identificirani kod kako bi zadržali tajnost svog identiteta. Anketa i intervjui neće ometati vrijeme u učionici jer će se istraživanje provoditi on-line u slobodno vrijeme učenika, a intervjui će se provoditi nakon završetka školske godine.

Ovo je istraživanje minimalnog rizika, što znači da šteta ili nelagoda koju vaše dijete može doživjeti nije veća nego što bi se uobičajeno susrela u svakodnevnom životu, uz rutinske fizičke ili psihološke preglede ili testove. Ponekad pitanja koja postavljamo mogu učiniti da se vaše dijete osjeća neugodno. U redu je da vaše dijete prekine sudjelovanje u istraživanju u bilo koje vrijeme. Vaše dijete ne mora odgovarati na pitanja na koja ne želi odgovoriti. Nijedno pitanje vezano za anketu i intervju nije obavezno. Vaše dijete ne mora biti u ovom istraživanju ako to ne želi. Vaše dijete može prestati sudjelovati u istraživanju u bilo koje vrijeme bez posljedica. Glavni istražitelj poduzima mjere opreza kako bi informacije vašeg djeteta bile povjerljive i spriječio da bilo tko otkrije što oni kažu ili njihov identitet, kao što je korištenje pseudonima umjesto njihova imena i čuvanje svih podataka na računalu zaštićenom lozinkom i zaključanom u ladici datoteka. Iako će istraživanje tražiti informacije koje se odnose na etničku pripadnost, kao i druge potencijalno osjetljive podatke o učeniku i njegovoj obitelji, ti će podaci biti anonimni i neće ih se moći identificirati.

Ne postoji izravna korist za vaše dijete za sudjelovanje u ovom istraživanju. Sudjelovanje može pružiti informacije o tome kako debata oblikuje građanske stavove i angažman među studentima. Vaše dijete neće biti plaćeno za sudjelovanje u ovom istraživanju. Istraživanje je završeno kada vaše dijete završi anketu i intervju (ako je odabrano za intervju). Međutim, vaše dijete može napustiti istraživanje u bilo koje vrijeme čak i ako nije završilo. Nećemo prikupljati nikakve identifikatore (tj. imena) u anketama; odgovori iz razgovora su povjerljivi, ali ne i anonimni. Pseudonimi će se koristiti za imena sudionika. Istražitelj će sve pisane materijale zaključati u ladici stola u zaključanom uredu. Sve elektroničke ili digitalne informacije (uključujući audio zapise) bit će pohranjene na računalu koje je zaštićeno lozinkom. Podaci će se čuvati 5 godina. Ono što je na audio zapisu bit će zapisano i audio zapis će biti uništen.

Rezultati ovog istraživanja dio su pilot istraživanja i bit će objavljeni u časopisima i prezentirani na akademskim konferencijama. Ime vašeg djeteta ili bilo koji podaci za identifikaciju vašeg djeteta neće biti objavljeni. Ako imate bilo kakvih pitanja o sudjelovanju vašeg djeteta u ovom istraživanju, obratite se glavnom istraživaču, Danieli Kempf, na broj: 1-917-353-6611 ili na adresu dkempf@barnard.edu.

Ovaj tekst preuzet je iz izvornog dokumenta istraživanja koji možete preuzeti ovdje.