Materijali 2018-01-13T16:28:34+00:00

Materijali za rad

U ovoj sekciji web stranice možete pronaći pripreme za izvođenje debtnih sastanaka. Pripreme su namijenjene voditeljima klubova, a za čitanje je potreban program koji može otvarati pdf dokumente.

WS FORMAT

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo vrste teza

WS Vrste teza

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo definicije u debati

WS Definicije u debati

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo argument

WS Argument

Pripreme i upute za izvođenje igara kojima se razvijaju debatne vještine

WS Debatne igre

KP FORMAT

Pripreme i upute za izvođenje debatnog sastanka na kojem analiziramo definicije u debati

KP Definicije u debati

Pripreme i upute za izvođenje igara kojima se razvijaju debatne vještine

KP Debatne igre