DOGAĐANJA

NOVOSTI

Solidarna spikaonica: Radionice u Karlovcu ( Cloned )

U sklopu projekta Solidarno o mentalnom zdravlju, održali smo radionice o mentalnom zdravlju, a u projektu su nam sudjelovali učenici Tehničke škole Kutina, smjer farmaceutski tehničar.  Kao i na već provedenim

Produžen rok za prijave u Vijeće debatanata

Radosno javljamo da ću prijave u Vijeće debatanata službeno otvorene. Vijeće debatanata novo je savjetodavno tijelo Hrvatskog debatnog društva. Vijeće je osmišljeno kao način direktne komunikacije Udruge i debatanata. Vijeće okuplja dvije osobe iz svakog

Odbaci stigmu: Tjelovježba i mentalno zdravlje

Vraćamo se sa Solidarnom kampanjom! Kao i dosad, svaki će mjesec naše Marta i Dora pisati kratke tekstove o temama vezanim uz mentalno zdravlje mladih kako bismo podigli svijest mladih o važnosti brige za mentalno

Studentski posao – pomoć u organizaciji WHO-a

HDD traži studentsko pojačanje na funkciji pomoć pri organiziranju WHO-a  Prijave su otvorene do 14.4.2024., a prijave u vidu CV-a (naglasak na debatu) i motivacijskog pisma šalju se na darija.jeger@hdd.hr U naslovu maila potrebno je napisati

Poziv na suđenje WSDC-a

Dragi svi, ove godine se Svjetsko prvenstvo u debati održava u Beogradu od 16. do 26. srpnja 2024. HDD kroz svoju akreditaciju (projekte razmjene učenika i odraslih) ovog puta ima priliku pomoći kolegama iz Otvorene

Prijave u Vijeće debatanata

Sukladno proširenju debatnog programa i kontinuiranom rastu broja debatnih kluba i njihovih članova, HDD je odlučio formirati novo vijeće - Vijeće debatanata.  Vijeće debatanata, kao savjetodavno tijelo, okuplja debatante iz svih debatnih klubova unutar HDD-a.

REZULTATI

Loading...