EU Spikaonice

EU Spikaonice
EU Spikaonice 2021-10-08T14:02:26+00:00

“EU Spikaonice” su projekt koji predstavlja suradnju između Hrvatskog debatnog društva i Europskog doma Zagreb, organizacija koje su se udružile kako bi mladi imali priliku učiti i raspravljati o europskim politikama koje utječu na njihove živote.

Nadamo se da će projekt mlade u Hrvatskoj pobliže upoznati s Ciljevima za mlade Europske unije koji su rezultat rada i ideja oko 50 tisuća mladih ljudi iz cijele Europe oblikovani njihovim mišljenjima i iskustvima na konferenciji za mlade održanoj u Bugarskoj 2018. godine, ali i pomoći im da postanu informiraniji i aktivniji europski građani.

Jednom mjesečno, organizacije će organizirati online rasprave i panele u kojima će sudjelovati stručnjaci iz područja vezanih uz navedene teme. Pozivamo vas da pratite naše objave i sudjelujete u projektu. 

Problematiku koju ovim projektom prepoznajemo je da o problemima i potrebama mladih najbolje znaju upravo oni sami, a o njihovoj budućnosti nikako ne bi trebali odlučivati drugi umjesto ili mimo njih i time ne samo da osvještavamo o aktivnoj participaciji mladih, već i stvaramo prostore gdje mladi mogu aktivno sudjelovati. Mladi će kao ciljana skupina bit osnaženi kroz informiranje putem organiziranje panela, konferencije, izradom video materijala i brošure o Ciljevima za mlade te provedbom mini kampanje na društvenim mrežama. Upoznat će se i s javnim politikama Europske unije poput „EU strategije za mlade“ i „Ciljeva za mlade“, kao i procesom Dijaloga EU-a s mladima, čime  se osim informiranja mladih, aktivnostima projekta stvara se podloga usvajanja osnovnih znanja za aktivno sudjelovanje, odnosno razvija se građanska kompetencija mladih. U sklopu aktivnosti projekta otvaramo prostor (digitalni) za aktivno sudjelovanje mladih u vidu rasprava o izazovima i prioritetima Europske unije, kritičko promišljanje o budućnosti Europe i prakticiranju prava na sudjelovanje u procesima koji su od važnosti za živote mladih te time utječemo i na usvajanje osnovnih vještina za aktivno sudjelovanje. Osim znanja i vještina, sudjelovanjem u projektu mladi će razviti i pozitivne stavove prema aktivnom sudjelovanju u procesima koji su od važnosti za živote mladih te će biti osnažene za daljnje sudjelovanje u građanskom životu.

Ciljeve koje ostvarujemo kroz projekt su informiranje mladih o izazovima i prioritetima Europske unije, o Konferenciji o budućnosti Europe te o demokratskim procesima i javnim politikama na kojima se temelji EU kao i otvaranje prostora za aktivno sudjelovanje mladih i osnaživanje građanske kompetencije mladih.

Sve spikaonice možete pogledati ovdje.