Mala škola demokracije: Edukacija budućih birača diljem Hrvatske

2024-03-07T18:31:31+01:00

U periodu od 26. do 29. veljače, održali smo edukaciju neformalnog obrazovanja "Mala škola demokracije" u Zagrebu, koja je okupila