Aktivnosti

Međunarodni osnovnoškolski debatni kamp – Fundamental Argumentation Knowladge and Education

2024-03-20T00:41:05+01:00

Ovim putem otvaramo registracije za sudjelovanje debatnih ekipa na međunarodnom osnovnoškolskom debatnom kampu ''FAKE - Fundamental Argumentation Knowladge and Education''. Osim debatanata

Međunarodni osnovnoškolski debatni kamp – Fundamental Argumentation Knowladge and Education2024-03-20T00:41:05+01:00

NATO Spikaonica na Ljetnoj školi demokracije

2024-02-21T17:02:26+01:00

U sklopu Ljetne škole demokracije u Orahovici, održana je uspješna radionica u sklopu projekta NATO Spikaonice  zajedno s 15 uzbudljivih

NATO Spikaonica na Ljetnoj školi demokracije2024-02-21T17:02:26+01:00
Go to Top