U sklopu projekta ”EU u fokusu mladih” održan je EU turnir na kojem su debatanti kroz četiri kola debatirali o temama koje izglasali kao one od najvećeg interesa za mlade.

Prvo kolo debatiralo se na tezu iz područja ekonomije: OD žali za uvođenjem eura u RH. Snimku debate pogledajte ovdje.

Drugo kolo debatiralo se na tezu iz područja migracija: ODS da članice EU trebaju samostalno donositi odluke o migrantskim pitanjima. Snimku debate pogledajte ovdje.

Treće kolo debatiralo se na tezu iz područja euroskepticizma: ODB invazivno propagirao ideju europskog identiteta. Snimku debate pogledajte ovdje.

Četvrto kolo debatiralo se na tezu iz područja obrazovanja: ODB obvezao sve studente EU na jednu godinu studiranja u inozemstvu. Snimku debate pogledajte ovdje.

Tijekom turnira debatantima su strane određene neovisno o njihovom osobnom mišljenju te su svi debatanti samostalno kreirali svoje debatne slučajeve tijekom 45 minuta pripreme.

Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

*MVEP nije odgovoran za sadržaj u snimkama debate