Srednja škola Petrinja organizirala je okupljanje mladih u sklopu projekta New voices, new choices kojeg provodi Hrvatsko debatno društvo. Ovaj događaj, održan 16. svibnja 2024., imao je za cilj potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u europskim izborima i promovirati važnost Europske unije u njihovim životima.

Učenici i učenice EPAS grupe Srednje škola Petrinje organizirali su aktivnosti povodom Dana otvorenih vrata Srednje škole Petrinja na kojem su sudjelovali učenici i učenice svih osnovnih škola u Petrinji. EPAS grupa organizirala je potragu za blagom koja je kroz 10 različitih zadataka vezanih uz Europsku uniju vodila učenike i učenice do raznih štandova postavljenih na Danima otvorenih vrata. Tako je, primjerice, odgovor na pitanje “Pronađi štand koji ti može dati odgovor na pitanje koja je životinja na poleđini kovanice od 1 eura” vodila do štanda veterinarskog smjera, dok je točan odgovor na pitanje “Kad je osnovana Europska unija” vodio do novog traga na štandu povijesti.

Potragu za blagom je oskušalo pedesetak učenika i učenica osnovnih škola te se uvjerili da učenje o Europskoj uniji može biti interaktivno i zabavno.

Ovaj događaj je dio projekta „New voices, new choices“ koji je financiran sredstvima Europske unije uz podršku Europskog parlamenta, a provodi ga Hrvatsko debatno društvo u suradnii s Mrežom mladih Hrvatske. Više o projektu na: https://hdd.hr/new-voices-new-choices/