Nakon provedbe fokus grupa u kojima je održan polustrukturirani intervju s učenicima pet zagrebačkih škola, u sklopu projekta Pametnom (nije) dosta napisan je istraživački rad.

Istraživački rad ispituje razinu medijske pismenosti pomoću kvalitativna analize podataka. Analiza podataka temeljila se na kodiranju podataka koji su se prikazani kao odgovori na unaprijed postavljena pitanja u pet fokus grupa održanih u sklopu projekta.

Set pitanja dijeli se u dva dijela u kojima ispitujemo osobne navike čitanja vijesti i predznanja o lažnim vijestima te razinu medijske pismenosti i moguće načine povećanja razine medijske pismenosti.

Vjerujemo da će ovaj istraživački rad ponuditi argumentaciju potrebnu za iskazivanje problema u manjku medijske pismenosti koja se očitava u netrpeljivim stavovima prema pripadnicima manjina. Rad možete preuzeti ovdje.