U srijedu 15. ožujka i utorak 28. ožujka proveli smo i zadnju radionicu u sklopu projekta Solidarne spikaonice u XII. gimnaziji i Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.

Zadnja radionica nosila je naziv „Što možemo“ i cilj je bio poticanje učenika na promišljanje o tome kako djelovati u lokalnim i širim zajednicama.

Prva aktivnost bila je „Traženje azila“ u kojoj su učenici dobili obrazac prijave za azil. Nisu dobili nikakvu uputu, osim toga da ispune obrazac koji je bio napisan na brojnim, pretežito nama nerazumljivim jezicima. Ovom aktivnosti učenici su dobili uvid u to kako je prosječnom pripadniku manjine koji pokušava dobiti azil, a osoblje često nije pretjerano velikodušno.

Što se tiče druge aktivnosti „Odlučivanje o ljudskim pravima“, učenici su mogli analizirati slučajeve kršenja ljudskih prava ili sukoba prava, identificirati glavne argumente kod slučajeva vezanih za ljudska prava te vrednovati argumente iz perspektive logičke valjanosti i važnosti za slučaj. Učenicima su bili prikazani brojni novinski članci koji su prikazivali sudske slučajeve vezane za ljudska prava ili javnu raspravu o ljudskim pravima. Sukladno tome, zadatak je bio odrediti koja su ljudska prava suprotstavljena, prekršena ili uskraćena u pojedinom slučaju. Nakon toga, uslijedila je argumentacija i objašnjenje mišljenja.

I ovoga puta, imali smo jako dobro iskustvo s našim učenicima te se veselimo ponovnom susretu kroz neke slične projekte.

Projekt “𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗻𝗲 𝘀𝗽𝗶𝗸𝗮𝗼𝗻𝗶𝗰𝗲” provodi grupa mladih (žena), uz financijsku podršku Agencije za mobilnost i programe Europske unije kroz program #EuropeanSolidarityCorps. Projekt provodimo u sklopu našeg programa #Zajedno.