Pripremna radionica za dijalog s donosiocima odluka u sklopu projekta RasPrava se održala 02.03.2023. u Zagrebu, pod nazivom “Zagreb i socijalna prava mladih”. Na radionici je sudjelovalo 16 mladih osoba. 

Prema upitniku koji je proveden u sklopu projekta, koji je ispitivao stanje socijalnih prava mladih u njihovim lokalnim zajednicama, mladi smatraju da je potrebno poboljšati: 

 • Javni prijevoz 
 • Osigurati više sadržaja za mlade 
 • Osigurati više zelenih površina za rekreaciju mladih 
 • Osigurati više kulturnog sadržaja za mlade 
 • Osigurati niže stanarine za mlade 

U sklopu radionice smo izradili 4 akcijska plana za socijalne politike mladih, od kojih su na kraju treninga sudionici odabrali 1 akcijski plan kojeg smo testirali simulirajući rad Gradske skupštine. 

Sudionici smatraju da se trebaju osnovati kvartovski centri za mlade u sklopu kojeg bi bili takozvani ‘’centri za razmišljanje’’.  

Centri za mlade bi trebali biti javno financirani; iz lokalnog proračuna, državnog proračuna kao i od strane EU fondova.  Centri za mlade bi trebali imati jasne kućne redove vezane uz ponašanje korisnika i vrsti sadržaja koji se može održavati u Centrima.  Kako bi privukli mlade, Centri bi se trebali oglašavati na društvenim mrežama kao i radionice koje će se održavati u Centrima. Dodatno, kako bi osigurali da je što više mladih upoznati s Centrima, potrebno je povezivanje s obrazovnim ustanovama unutar naselja gdje su smješteni Centri.  Centri bi trebali imati tri vrste aktivnosti. Jedan dio aktivnosti bi trebao biti prepušen samim korisnicima odnosno da ih oni sami kreiraju ili da imaju prostor za druženje.  Druge dvije vrste aktivnosti trebaju biti osmišljene i vođene. Za taj dio sadržaja je potrebna suradnja s organizacijama civilnog društva. 

Sadržaj koji mladi u Zagrebu smatraju da je potreban su: 

 • Sportske radionice 
 • Filmske radionice 
 • Večeri društvenih igara 
 • Edukativne radionice 

U centrima za mlade nudio bi se sadržaj:

 • Debatni klubovi
 • Knjiški klubovi 
 • Znanstveni klubovi 

Mladi smatraju da se osnivanjem ovih centara rješava problem nedovoljnog sadržaja za mlade ili financijski nepristupačnog sadržaja za mlade. Također, smatraju da se ovime adresira problem usamljenosti mladih, razumijevanja sebe i okoline u kojoj žive i problem ne imanja alternative provođenja vremena u Zagrebu osim izlazaka i kava. 

Radionica je dio projekta „RasPRAVA“ koji je financiran sredstvima programa Europske unije Erasmus+, a provodi ga Hrvatsko debatno društvo s partnerskim organizacijama Udruga Mladih Ilok “Volja”, Udruga IKS, Info-centar za mlade ZUM, Info zona i Mreža mladih Hrvatske. Provodimo ga u sklopu programa #Zajedno.