Hrvatsko debatno društvo nastavlja provoditi projekt NATO Spikaonice,
Cilj projekta je pružiti mladima prostor za učenje o NATO-u i aktualnoj politici na NATO razini. 

Mladi danas pokazuju vrlo niski interes za politiku, nisku participaciju u procesu donošenja odluka i nepovjerenje prema VLASTI i cjelokupnom procesu donošenja odluka u Hrvatskoj. Čak i kada pokažu neki interes, mladima je teško pronaći točne informacije i razgovarati o tome na jasan i mladima prijateljski način. To je ono što radimo s programom Spikaonica.

Kako bismo istražili teme povezane s NATO-om, kreirat ćemo i provesti online upitnik za mlade o temama povezanima s NATO-om te objaviti analizu rezultata online.

Organizirat ćemo tri javna događanja za mlade tijekom kojih će dobiti različite perspektive i provjerene informacije, temeljene na temama koje su najviše zanimljive prema upitniku. 

Dodatno, organizirat ćemo tri radionice o NATO-u i temama povezanima s NATO-om tijekom naše Ljetne škole demokracije te jednu radionicu tijekom IDEA Youth Foruma.

Naša želja je educirati i informirati mlade putem neformalnih obrazovnih metoda temeljenih na razvoju znanja i vještina. Planirano trajanje projekta je od ožujka do prosinca 2023.