Kako bismo malo olakšali pripreme za osnovnoškolska međužupanijska natjecanja s Kućom ljudskih prava dogovorili smo održavanje radionice na temu ”Pozitivna diskriminacija”.

Radionica je otvorena za sve osnovnoškolske debatante, a odražat će se u petak 10.2.2023. u 19h preko Zoom-a.

Maksimalno trajanje radionice je 90min. Za potrebe edukacije debatanata koji ne će moći prisustvovati radionici, ona će se snimati stoga molimo sve koji se prijave da to imaju na umu.

Prijaviti se možete preko forma, a prijave su otvorene do četvrtka u 16h.  Zoom-u možete pristupiti s ovom poveznicom.

Predavanje će održati  Klara Horvat i Sara Sinčić

Klara Horvat je voditeljica programa Demokracija i ljudska prava. Klara je magistra prava s višegodišnjim iskustvom u javnom i civilnom sektoru u području zaštite i prom.icanja ljudskih prava. Bavi se praćenjem javnih politika, zagovaranjem, provedbom EU projekata te aktivnostima istraživanja, izvještavanja i provedbe edukacija u područjima koja uključuju suzbijanje diskriminacije, slobodu izražavanja i zaštitu ranjivih društvenih skupina.

Sara Sinčić je programska asistencija. Sara je magistra politologije koja dolazi iz Pule. Teme u njenoj interesu su građanski odgoj i obrazovanje, participacija mladih i politički konzumerizam. Tijekom studija bila je vrlo aktivna u simulacijama Europskog parlamenta te je volontirala za nevladine organizacije koje uglavnom rade s mladima. U Kući ljudskih prava se bavi edukacijskih programima.