Objavljujemo sedam Analiza društvenog utjecaja napravljenih u sklopu projekta “Mreža za aktivaciju mladih” čiji je nositelj Udruga Zamisli iz Zagreba, a projektni konzorcij čini još 17 partnera, uključujuči i HDD.

Analiza društvenog utjecaja Mreže za aktivaciju mladih donosi ključne zaključke koji oslikavaju njezin utjecaj i doprinos društvenom razvoju. Mreža je kroz svoje aktivnosti uspjela dosegnuti preko 22,515 korisnika, uključujući 8,301 mladih osoba i više od 700 volontera. Ovaj doseg potvrđuje njezinu sposobnost da ostvari značajan društveni utjecaj, osobito u osnaživanju mladih i promicanju volontiranja kao ključne aktivnosti.

Strategije i inicijative usmjerene na uključivanje mladih u različite sfere društvenog života predstavljaju temelj uspjeha Mreže. Kroz programe poput “Mladi lideri” i nacionalne konferencije za mlade, Mreža potiče mlade na aktivno sudjelovanje u društvu, edukaciju i profesionalni razvoj. Volontiranje se ističe kao temeljna aktivnost, promovirajući mlade kao nositelje promjena i ključne volontere unutar mreže.

Složenost i multidisciplinarnost rada s mladima prepoznate su kao ključni aspekti u efikasnom angažmanu mladih. Profesionalizacija i edukacija radnika s mladima ključni su za osiguravanje kvalitetnog i učinkovitog pristupa. Kako bi se osigurala kontinuirana relevantnost i održivost aktivnosti, analiza naglašava važnost kontinuiranog praćenja, istraživanja i evaluacije procesa vezanih uz mlade.

Sve analize možete pronaći na stranici udruge Zamisli, nositelja projekta