Projekt „Pametnom (nije) dosta“ provode volonteri HDD-a od siječnja 2023.

Projekt je nastao kao zajednička ideja petero mladih koji su uočili zabrinjavajući pad tolerancije uz
porast diskriminatornih stavova prema marginaliziranim skupinama kako u općoj populaciji, tako i
među srednjoškolcima. Utjecaj medija, koji i sami učestalo krše pravila novinarske etike, može se
izravno povezati s visokom razinom netrpeljivosti i diskriminacije prema marginaliziranim
skupinama kao što su etničke, rodne i vjerske manjine, osobe s invaliditetom i pripadnici
LGBTQIA+ zajednice. Pravila novinarske etike se najčešće krše upravo pri izvještavanju o
pripadnicima manjinskim skupinama čime se doprinosi fenomenu tzv. lažnih vijesti (eng. fake
news). Lažne vijesti se također koriste kako bi se pripadnici marginaliziranih skupina prikazali u
negativnom svijetlu. Razina prepoznavanja lažnih vijesti u RH među mladima je niska, a
stereotipiziranje manjinskih skupina putem medija i lažnih vijesti je jedan od najvećih utjecaja na
stavove mladih. Upravo zato se na prepoznavanju lažnih vijesti treba raditi već od srednje škole
kako bi se povećale kompetencije kod studenata.

Neprepoznavanje lažnih vijesti i porast diskriminatornih stavova ukazuje na nedovoljno razvijenu
sposobnost kritičkog razmišljanja među mladima. I samo pitanje medijske pismenost je
neadekvatno zastupljeno u formalnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. O medijima se uči
unutar kratkih tematskih cjelina koje sadrže teorijska objašnjenja, ali ne i praktične smjernice koje
mladi mogu koristiti u prepoznavanju lažnih vijesti. Upravo zbog manjka medijske pismenosti u
formalnom obrazovanju, javlja se potreba za dodatnim angažmanom i inicijativom mladih u
neformalnom obrazovanju. Tu dolazi pod reflektor HDD i projekt „Pametnom (nije) dosta“ kojem
je cilj usavršiti sposobnost prepoznavanja lažnih vijesti kod mladih osoba, ponajviše u kontekstu
diskriminatornih stavova prema manjinskim skupinama i kršenju pravila novinarske etike u
izvještavanju o marginaliziranim skupinama. Iskustvo u radu sa srednjoškolcima u debatnim
klubovima će nam itekako doći u korist zato što je na samoj debati nužno znati prepoznati lažne
vijesti te kritičkim razmišljanjem doći do jasno definiranog stava.

Volonteri HDD-a rasporedit će se u pet zagrebačkih srednjih škola u kojima će se radionice
provoditi uz pomoć fokus grupa. U fokus grupama provodit će se radionice o lažnim vijestima,
prikazivanju manjina u medijima i novinarskoj etici. Učenici fokus grupa bit će potaknuti na
kreiranje medijskih sadržaja pomoću kojih će prikazati naučeno. U konačnici projekta, održat će se
javna tribina na kojoj će učenici sudionici prezentirati radove te će biti pozvani stručnjaci koji će te
radove analizirati i komentirati.