Srednjoškolski debatanti su u završnoj fazi pripreme za državno Natjecanje u debati gdje će debatirati o autonomiji Sveučilišta u Hrvatskoj.

U pripremi će im pomoći izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić predavanjem koje će održati 9. svibnja u 19:30h preko Zoom platforme. 

Molimo voditelje debatnih klubova da prijave zainteresirane učenike za sudjelovanje putem linka na kojem ujedno možete postaviti i sva pitanja na koja biste rado voljeli čuti odgovor. Po završetku prijava sudionici će dobiti link na Zoom.

Molimo vas da na predavanju prisustvuju samo oni učenici koji imaju dozvolu za snimanje i fotografiranje (ako je već potpisana ne moraju opet) kako bismo predavanje mogli snimiti i poslati ga nakadno svima koji sudjeluju na državnom Natjecanju.

Izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić rođena u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1996. diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1999. filozofiju na Hrvatskim studijima. Tijekom studija bila je stipendistica Grada Zagreba. Doktorat znanosti iz filozofije stekla je 2012. godine. Od 2006. zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje nekolicinu kolegija na svim razinama studijskih programima, a jedno je vrijeme bila i prodekanica. Članica je nekolicine povjerenstava i odbora te sudjelovala u izradi niza nacionalnih i sveučilišnih pravilnika i drugih općih akata u području visokog obrazovanja i znanosti. Od 2015. godine voditeljica je programa cjeloživotnog učenja iz područja sveučilišnog prava. Iz tog područja završava doktorat te vodi različite projekte. Trenutačno sudjeluje na nekoliko nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata. Objavljuje radove iz područja etike, socijalne filozofije, sociologije obrazovanja i sveučilišnog prava. Znanstveno se usavršavala na Sveučilištu u Beču te Humboldtovu sveučilištu u Berlinu.