U tijeku priprema za državnu razinu Natjecanja u debati donosimo tematsko predavanje za učenike osnovnih škola – predavanje o nuklearnim elektranama koje će održati gospodin Zdenko Šimić s Energetskog instituta Hrvoje Požar.

Predavanje će se održati 5.5.2022. s početkom u 19:30h preko platforme ZOOM. Predviđeno trajanje je 90 minuta, a prijaviti se mogu svi zainteresirani učenici i mentori putem ovog linka sve do 4.5. u 12h. Kroz link možete postaviti pitanja na koja biste voljeli čuti odgovore tijekom predavanja.

Po završetku prijava sudionici će dobiti link na Zoom. Molimo vas da na predavanju prisustvuju samo oni učenici koji imaju dozvolu za snimanje i fotografiranje (ako je već potpisana ne moraju opet) kako bismo predavanje mogli snimiti i poslati ga nakadno svima koji sudjeluju na državnom Natjecanju.

Zdenko Šimić je vodeći istraživač za rizike i pouzdanost u Energetskom institutu Hrvoje Požar. Profesor je na sveučilištima u Osijeku i Zagrebu (gdje je radio skoro 20 godina). Posebno veliko iskustvo i znanje ima u području nuklearne sigurnosti. Više od četiri godine je radio na sigurnosnim analizama nuklearnih elektrana u Sjedinjenim američkim državama. Osam godina je radio u Zajedničkom istraživačkom centru Europske komisije u Nizozemskoj na pitanjima nuklearne sigurnosti, pogonskog iskustva i radioaktivnog otpada.