Ovom objavom otvaramo pripreme za državno Natjecanje u debati!

Sretno svim ekipama.

Zadana teza za osnovnu školu, u KP formatu, glasi: Treba zabraniti nuklearne elektrane

Zadana teza za srednju školu, u WS formatu, glasi: ODB ukinuo sveučilišnu autonomiju u RH

Infomacije o prijavama pozvanih ekipa, ad hoc tezama i hodogram natjecanja pronađite na .