Dragi debatanti i voditelji, dragi suci i dragi članovi vijeća – veliko hvala na uspješnom provođenju (među)županijskih natjecanja u debati za školsku godinu 2021./2022.

Iza nas je 7 natjecanja održanih u 5 vikenda. Najmanje 368 debati održano je u tom periodu. Možemo ovo izraziti i u volonterskim satima sudaca – najmanje 552 sata naši su volonteri izdvojili kroz veljaču i ožujak. Dodajmo na to volonterske sate volontera koji su kao članovi vijeća raditi na organizaciji i brojka volonterskih sati je brzo narasla na 700 sati. Ako kažemo da su naši volonteri (studenti i profesori) za spremanje svoje jedne ekipe izdvojili samo 10 sati, a znamo da su mnogo više, dolazimo do brojke od 1280 volonterskih sati utrošenih samo na pripremu debata. Još jednom, veliko hvala na svakoj debati, svakom satu utrošenom u debatu.

U nastavku donosimo službene rezultate natjecanja:

Rezultate osnovnoškolskog Natjecanja u debati  održanog u Splitu pronađite ovdje.

Rezultate osnovnoškolskog Natjecanja u debati  održanog u Rijeci pronađite ovdje.

Rezultate osnovnoškolskog Natjecanja u debati  održanog u Zagrebu pronađite ovdje.

Rezultate srednjoškolskog Natjecanja u debati  održanog u Splitu pronađite ovdje.

Rezultate srednjoškolskog Natjecanja u debati  održanog u Zagrebu pronađite ovdje.

Rezultate srednjoškolskog Natjecanja u debati  održanog u Rijeci pronađite ovdje.

Rezultate srednjoškolskog Natjecanja u debati  održanog za kontinentalnu Hrvatsku pronađite ovdje.