Program prakse u civilnom društvu: HDD iskustvo

Program prakse u civilnom društvu: HDD iskustvo

S početkom godine smo se uključili u Program prakse u organizacijama civilnog društva koji je pokrenula Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska. Kroz potporu u sklopu programa razvili smo vlastiti mentorski program/ program prakse u skladu s našim potrebama za voditelja_icu projekta. Praksa se odvija kroz dva mjeseca u trajanju od 75 – 85 sati a kroz nju praktikanti i praktikantice kroz 4 modula (1. Upoznaj, 2. Uči promatranjem, 3. Razvij svoje vještine i 4. Uradi sam_a) razvijaju kompetencije koje će im koristiti u radu u civilnom sektoru. Mentorica HDD-a u programu prakse je Branimira.

Svoju je praksu netom završila naša Ivana Pavlović i ovim putem joj od srca zahvaljujemo na njenom angažmanu i želimo sreću u budućim avanturama u civilnom društvu (i izvan njega). Ivana je kod nas učila kako biti voditeljica projekta, kako napisati projekt te kako organizirati online aktivnost. Podsjećamo, prošlu je EU spikaonicu na temu mladih osoba s invaliditetom u svrhu osvještavanja o Cilju za mlade br.3: Uključiva društva Ivana gotovo samostalno koordinirala, a ovdje možete i pročitati članak koji je napisala.

Nisam znala što očekivati prije početka prakse, ali sam bila spremna učiti i razvijati svoje sposobnosti. Praksa u HDD-u omogućila mi je da upoznam rad civilnog sektora, a pristupačnost i otvorena komunikacija je nešto po čemu ću pamtiti HDD tim. Praksa je imala veliki utjecaj na moje samopouzdanje jer sam po završetku shvatila da posjedujem vještine kojima nisam pridavala previše pažnje do sada. Zahvaljujući praksi te sam vještine usavršila i radujem se budućim pothvatima u civilnom sektoru.

Ivana, praktikantica HDD-a

Osim toga, zajedno s jednim mini timom koji se sastojao od 4 socijalne pedagoginje, 1 pedagoginje i nje – politologinje, razvija je projekt pod imenom “Solidarne spikaonice” koji smo prijavili na projekte solidarnosti u sklopu Europskih snaga solidarnosti.

Odlučile smo prijaviti projekt “Solidarne spikaonice” u želji da napravimo pomak prema otpornijem društvu kroz smanjivanje diskriminacije i povezivanje građana različitih životnih pozadina u svrhu osvještavanja o nejednakosti, diskriminaciji i zaštiti ljudskih prava. Poseban fokus ćemo držati na osvještavanju o položaju osoba u riziku od socijalne isključenosti i diskriminacije (u daljnjem tekstu ranjivih skupina). Projektom Solidarne spikaonice želimo ostvariti opći cilj: osvještavanje mladih o položaju osoba s manje mogućnosti i osnaživanje mladih za podršku osobama s manje mogućnosti.
Ideja projekta je da se educiranjem mladih o raznolikosti, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i drugim temeljima demokracije, osvještavanjem o položaju osoba s manje mogućnosti i osnaživanjem mladih za podršku ranjivim skupinama poveže mlade, koji možda zbog životnih okolnosti nisu imali prilike upoznati “drugu stranu priče”. Nudimo prostor za okupljanje ciljane publike i njihovo povezivanje. Očekujemo da će informirani i osnaženi mladi nastaviti naše aktivnosti, odnosno djelovati u nastojanju da se društvene prepreke i prepreke povezane s diskriminacijom otklone.

Izrada projektnog prijedloga “Solidarne spikaonice” u sklopu Europskih snaga solidarnosti najviše se ističe jer sam stekla nova znanja i vještine pripreme projektne ideje. Osim toga, shvatila sam da mi se ideja planiranja, pripreme i provedbe aktivnosti sviđa, kao i izrada sadržaja za društvene mreže i web i svakako ću se posvetiti daljnjem usavršavanju spomenutih vještina. Dodatno sam razvila analitičke vještine, samoinicijativnost, vizualno i sadržajno stvaranje sadržaja za web i društvene mreže, spremnost na neizvjesne situacije i rješavanje novih zadataka. Nikad nisam sebe smatrala timskim igračem, ali sam tijekom prakse shvatila da to ne ovisi isključivo o meni nego i o timu kojeg sam dio. Za članove tima HDD-a mogu reći da su profesionalni, ali opušteni i susretljivi i radujem se budućim suradnjama.

Ivana, praktikantica HDD-a

2022-03-08T20:15:34+00:00