Projekt „Mladi u kompasu“ započeo je s provedbom!

Projekt je usmjeren  mladima i osobama koje rade s mladima na području Petrinje, Hrvatske Kostajnice i okolnih mjesta, a temelji se na pristupu zasnovanom na ljudskim pravima, s naglaskom na prava mladih. Projektom će se mladima omogućiti stjecanje znanja, vještina i stavova nužnih za preuzimanje odgovornosti i prakticiranje uloga angažiranih i samostalnih građana, odnosno osnažiti ih za provedbu inicijativa u lokalnim zajednicama.

Centralne aktivnosti projekta podrazumijevaju provedbu programa neformalnog obrazovanja temeljenih na propitkivanju, razumijevanju i prakticiranju prava mladih, osnaživanju vrijednosti demokracije, solidarnosti i tolerancije, aktivnosti inicijativa mladih u zajednici i aktivnosti usmjerene na sudjelovanje mladih kroz javno progovaranje o problemima s kojima se susreću u zajednici. Aktivnosti su usmjerene mladima, osobama koje rade s mladima i organizacijama mladih i za mlade.

  • Trajanje projekta: 01.01.2022. – 31.10.2022.

  • Nositelj projekta: Mreža mladih Hrvatske

  • Partner: Hrvatsko debatno društvo (Zagreb)

  • Partner: Udruga IKS (Petrinja)

  • Partner:  Udruga mladih Invictus (Hrvatska Kostajnica)

  • Iznos odobrenih sredstava: 79.687,50 kuna (100%)