Pozivamo sve zainteresirane da se prijave za sudačku radionicu u KP formatu koja je preduvjet za pristupanje sudačkom ispitu.

Sve što je potrebno učiniti za prijavu za sudačke radionice na ovom linku. (tu staviti link na google form)

Rok za prijavu je 22.11.2021. u 13:00h. Po završetku prijava dobit ćete link na Zoom i detaljne informacije o samoj radionici. Kako je broj polagača ograničen, kriteriji za odabir su: raznolikost debatnih klubova te vrijeme prijave. Prednost pri odabiru će imati oni kandidati koji mogu biti na svim kolima KP Open-a.

Prva prilika za polaganje sudačkog ispita je 27.11. tijekom trajanja KP Open-a.

Za sve dodatne informacije o KP sudačkoj radionici možete nam se obratiti na email  Osnovnoškolskog Vijeća osnovna@hdd.hr.