Hrvatsko debatno društvo je kroz listopad, studeni i prosinac održalo 3 radionice na temu mentalnog zdravlja mladih u sklopu Erasmus+ projekta Zdrave konzultacije.

Mladi Grada Zagreba su analizirali postojeće politike Grada Zagreba vezane uz poboljšanje mentalnog zdravlja mladih, upoznali su se s ustanovama koje pružaju pomoć mladima na području Zagreba te su kreirali nove prijedloge politika.

Mladi su na radionicama iskazali potrebu destigmatizacije razgovora o mentalnom zdravlju te su predložili brojne mjere uključivanja obrazovnih institucija u zaštitu mentalnog zdravlja mladih kao što je povećanje broje psihologa u školama, uvođenje satova razrednika posvećenih razgovorima o mentalnom zdravlju mladih kao i aktivno praćenje ponašanja svih učenika od strane školskih psihologa i upoznavanje s njima, a ne samo s onima koji pokazuju probleme u ponašanju.

 

Projekt Zdrave konzultacije se sastoji od 14 manjih jednodnevnih sastanka sudionika projekta te jednog većeg, završnog sastanka, na kojem će se predstavljati finalizirani i konkretni zaključci sastanaka vezanih uz analizu nove zdravstvene strategije za mlade.
Kroz jednodnevne sastanke učenici rade analize postojeće zdravstvene strategije za mlade te daju svoje prijedloge za njezino poboljšanje.

Na završnom sastanku su se ti finalizirani i konkretizirani zaključci predstavljaju donositeljima odluka.

 

Projekt Zdrave konzultacije se provodi u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, a financiran je u sklopu Erasmus+ programa.