Dragi naši volonteri, ovim putem vas pozivamo da se pridružite radu Vijeća udruge.

Kako bi se postiglo efikasnije obavljanje zadataka i razvijanje novih ideja unutar specijaliziranih skupina u HDD-u, Upravni odbor je sukladno Članku 20. Statuta udruge oformio stalna tijela za obavljanje specifičnih vrsta poslova (vijeća). Obzirom na kontinuirani rast broja korisnika Udruge i na širenje debatnog programa te ostalih aktivnosti udruge, potrebni su nam novi volonteri koji su voljni svojim volonterskim satima doprinositi širenju udruge.

Možete se prijaviti za rad u jednom ili više vijeća:

Vijeće za provedbu i razvoj OŠ programa koordinira razvojem osnovnoškolskog debatnog programa i provedbom aktivnosti koje definira Upravni odbor. Glavne zadaće uključuju planiranje razvoja novih klubova, održavanje turnira i seminara, komunikaciju s osnovnoškolskim klubovima i savjetovanje o prilagođavanju rada Hrvatskog debatnog društva potrebama osnovnoškolskih klubova.

Vijeće za provedbu i razvoj SŠ programa koordinira razvojem srednjoškolskog debatnog programa i provedbom aktivnosti koje definira Upravni odbor. Glavne zadaće uključuju planiranje razvoja novih klubova, održavanje turnira natjecanja i seminara, komunikaciju sa srednjoškolskim klubovima i savjetovanje o prilagođavanju rada Hrvatskog debatnog društva potrebama srednjoškolskih klubova.

Vijeće za teze osmišlja i predlaže teze za debatne turnire, natjecanja, kampove, javne debate i rad u klubovima.

Vijeće za metodologiju bavi se izradom materijala za debatante, suce, voditelje i trenere Hrvatskog debatnog društva te određuje pravila debatiranja na turnirima Hrvatskog debatnog društva. Uvjet za ulazak u ovo vijeće je najmanje tri godine vođenja i suđenja u debatnom programu.

Prijave su otvorene do 31. listopada 2020. u ponoć.

Zainteresirani za prijavu u OŠ i SŠ vijeće te Vijeće za metodologiju mogu se prijaviti ovdje.

Zainteresirani za prijavu u Vijeće za teze mogu se prijaviti ovdje. Vaš je zadatak osmisliti tri teze koje se do sada nisu pojavljivale na našim aktivnostima te napisati za koju su kategoriju namijenjene. Od tri teze potrebno je predložiti po jednu KP i jednu WS tezu, a treća je prema vlastitoj želji.

Za sva pitanja o vijećima javite se Dariji na darija.jeger@hdd.hr.