Učenice Škole za primalje Zagreb razgovarale su s našim trenerima o reproduktivnom zdravlju mladih i konkretnim gradskim politikama usmjerenima prema postizanju pozitivnih zdravstvenih ishoda za mlade. Ova radionica bila je posebno zanimljiva upravo zbog specifičnosti obrazovanja koje dobivaju učenice ove škole.

Naše sudionice su identificirale niz tema o kojima bi voljele razgovarati s donositeljima odluka na lokalnoj razini kako bi gradske politike adresirale konkretne probleme s kojima se mladi danas susreću, a to su problemi dostupnosti higijenskih proizvoda, nedostatak informiranosti o cjepivima protiv bolesti reproduktivnog sustava, nedostatak odgovarajućeg spolnog odgoja u školama (uključujući odgoj i obrazovanje posvećeno cjepivina, prevenciji spolno prenosivih bolesti, menstrualnom ciklusu i kontracepciji), nedostatak informiranosti o lokacijama i mogućnostima koje nude savjetovališta za mlade,  kao i premali broj medijskih i javnozdravstvenih kampanja usmjerenih na reproduktivno zdravlje mladih.

Osim toga, smatraju kako bi se srednje škole na lokalnoj razini trebale puno bolje povezati kroz projekte vršnjačkog učenja. Na primjer, smatraju kako bi učenici zdravstvenih usmjerenja mogli iskoristiti svoja specijalizirana znanja držeći radionice o navedenim temama u drugim školama. Sudionicama zahvaljujemo na iznimno konstruktivnim prijedlozima i veselimo se sljedećim radionicama u okviru Zdravih konzultacija.

Projekt omogućava održavanje 14 sastanaka između učenika zagrebačkih škola i donositelja odluka. Tijekom sastanaka učenici će analizirati postojeće zdravstvene strategije za mlade i razvijati svoje prijedloge za poboljšanje tih strategija.

Teme sastanaka prema kojima će mladi predlagati politike koje bi trebale biti uvrštene u lokalnu zdravstvenu strategiju za mlade su:

  1. Prehrana i fizička aktivnost mladih
  2. Mentalno zdravlje mladih
  3. Suzbijanje ovisnosti kod mladih
  4. Alkohol i mladi
  5. Reproduktivno zdravlje mladih

Ovim projektom želimo obuhvatiti ukupno 570 mladih osoba kako bi ih informirali o postojećim zdravstvenim politikama za mlade Grada Zagreba i osnažili mlade u kreiranju zdravstvenih politika za mlade, odnosno kako bi one raspravljale o zdravlju mladih i predlagale nove zdravstvene politike.

Projekt kroz Erasmus+ program (Ključna akcija 3: Podrška reformi politika) financira Europska unija, a traje do ožujka 2021. godine.