Iako ćemo za neke debatne teze lako moći smisliti argumente i odmah vidjeti kakve se rasprave trebaju voditi u sklopu tih teza, za neke teze to će biti manje očito (to se može dogoditi, recimo, s nekim pripremljenim tezama za turnire). Sama činjenica da nam neka teza na prvi pogled nije jasna nije razlog za brigu, već samo signal da bismo prije brainstorminga i smišljanja argumenata mogli proći kroz nekoliko jednostavnih koraka koji će nam omogućiti bolje shvaćanje teze. Ti koraci su redom:

 

 1. Za svaku je tezu potrebno odrediti ključne pojmove, pojmove o kojima ćemo raspravljati u debati na tu tezu.
  Na primjer, za tezu “Akademsko razdvajanje u školama donosi više štete nego koristi” su ti pojmovi akademsko razdvajanje i škole, dok su za tezu “Maloljetnicima treba zabraniti upravljanje influencerskim videokanalima” ti pojmovi maloljetnici i influencerski videokanali.
 2. U KP formatu za svaki od ključnih pojmova moramo odrediti definiciju koja jasno i točno opisuje neki pojam. Pritom za neke pojmove možemo samostalno odrediti definicije, dok ćemo za neke pojmove točne definicije trebati tražiti pomoću različitih izvora. Za to je često korisno najprije odrediti odgovarajuće engleske prijevode ključnih pojmova kako bismo ih mogli istraživati i u stranim izvorima.
  Na primjeru već spomenutih teza, pojmove škole i maloljetnika lako možemo definirati samostalno (škola je odgojno-obrazovna ustanova koju pohađaju učenici od 7 do 18 godina, maloljetnici su osobe koje nemaju navršenih 18 godina), dok bismo se za precizne definicije akademskog razdvajanja i influencerskih videokanala mogli poslužiti izvorima (Internet, knjige, časopisi, …). Budući da su ti pojmovi jako rašireni u svijetu, pogotovo u engleskom govornom području, možemo tražiti definicije na engleskom (academic tracking; influencer, influencer marketing channel).
 3. Iako nužne, definicije često nisu dovoljne za potpuno razumijevanje ključnih pojmova i problematike vezane uz njih. Zato u izvorima možemo pokušati naći i sljedeće stvari:
  a) Konkretne primjere ključnih pojmova iz svakodnevnog života,
  b) Komentare, kritike i pohvale vezane uz te primjere (Što je bilo uspješno? Što nije? Kakvi su bili stavovi ljudi vezani uz primjer i što je uzrokovalo takve stavove? …).

  Ovdje su ključne dvije stvari. Prvo, primjeri moraju biti jasni i razumljivi i nakon njihovog proučavanja trebali biste imati jasnu ideju što ključni pojmovi teze točno znače i kako se konkretno odražavaju u stvarnom svijetu. Drugo, stavovi i komentari koje tražite trebaju biti relevantni – to mogu biti stavovi priznatih stručnjaka vezanih za to područje ili stavovi skupina ljudi koje su u značajnoj mjeri zahvaćene tim pojmom (o tome više riječi u idućoj točki).
  Tako, na primjer, možemo tražiti primjere škola koje provode akademsko razdvajanje, pokušati naći razloge zašto su to odlučile raditi, kakve je to (pozitivne i negativne!) posljedice ostavilo na njihove učenike (akademski uspjeh, motivaciju, psihički razvoj, …) te proučiti reakcije nastavnika, roditelja i stručnjaka vezanih za područje obrazovanja.

  Jednako tako, možemo naći neke primjere poznatih influencerskih videokanala i (maloljetnih) influencera općenito, istražiti kakvim se tipičnim temama bave, zašto su popularni, kako izgledaju njihovi svakodnevni životi (tj. kakve posljedice bivanje influencerom ostavlja na njih), kako točno utječu na svoje pratitelje i koje su reakcije roditelja i stručnjaka (npr. poznatih psihologa ili menadžera). Ne zaboravimo da i ovdje možemo koristiti strane izvore (štoviše, to će nam pružiti širi izbor primjera za istraživanje).
  Nakon ovog koraka idealno biste trebali moći osobi koja o tezi ne zna apsolutno ništa ispričati jednu povezanu priču o tome što znači koji ključni pojam teze i (barem) jedan relevantan primjer iz svakodnevnog života koji će dočarati o čemu se točno radi, uz par kratkih popratnih komentara (koji po mogućnosti sagledavaju primjer iz nekoliko različitih perspektiva).
 4. Nakon analiziranja ključnih pojmova teze, možemo probati odrediti i glavne sudionike (eng. stakeholders) teze. Njih određujemo odgovaranjem na pitanje “Kojim ljudima ili skupinama ljudi će se dogoditi značajna promjena u životu afirmiranjem/negiranjem teze?” Stakeholderi općenito mogu biti razne skupine ljudi, od učenika osnovnih/srednjih škola, njihovih roditelja, nastavnika, prijatelja pa sve do svih stanovnika jedne ili više država.
  Ovdje je uz same stakeholdere bitno odrediti i koje se konkretne promjene događaju za svakog od njih i koliko je koja od tih promjena značajna. To znači da pokušamo odrediti koliko su te promjene učestale, koliko su “velike” (koliko velik odmak od trenutnog stanja predstavljaju) te koliko su štetne, odnosno korisne (i za koga točno).
  Uočite da se ovaj korak često može odvijati paralelno s prethodnim – probajte sami na temelju onoga što je napisano u prethodnom koraku odrediti stakeholdere za teze koje smo spominjali.

Vjerujemo da ćete nakon ovih koraka imati daleko jasniju ideju o tome što raditi s tezom koja se nalazi pred vama i da ćete s lakoćom krenuti u izradu casea 🙂