Zbog nemogućnosti sudjelovanja jednog od članova hrvatske debatne reprezentacije na WSDC-u 2019., raspisuju se kvalifikacije za novog člana WSDC (World Schools Debating Championship) tima.

WSDC 2019. održat će se na Tajlandu, od 24. srpnja do 1. kolovoza.

Na kvalifikacije se mogu prijaviti svi trenutni članovi hrvatske debatne reprezentacije, a kvalifikacije uključuju debatiranje ad hoc debata, samostalnu pripremu casea na zadanu tezu i slanje tablice dosad ostvarenih individualnih rezultata na turnirima.

Kao prvi krug kvalifikacija potrebno je poslati tablicu individualnih rezultata i 2 argumenta (PROP ili OPP) na tezu THW air videos depicting gruesome details of terrorist attacks. Zadatak je potrebno poslati na ivona@hdd.hr i marija@hdd.hr Krajnji rok za slanje argumenata jest srijeda 29.5. u 23:59.

Drugi krug kvalifikacija uključuje debatiranje 2 ad hoc debate koje će se održati u subotu 1.6.2019., a koje će suditi voditelji reprezentacije.

Konačnu odluku o rezultatima kvalifikacija donose voditelji hrvatske debatne reprezentacije, najkasnije 5 dana nakon održavanja zadnjeg kruga kvalifikacija.