Dragi naši volonteri, ovim putem vam upućujemo poziv za prijavljivanje u rad
Vijeća udruge.

Kao što i sami znate, broj debatnih klubova se širi, a samim time i broj korisnika
koji sudjeluju na svakodnevnim aktivnostima u organizaciji HDD-a. Prema sukladno
Članku 20. Statuta Upravni odbor će oformiti stalna tijela za obavljanje specifičnih
vrsta poslova. Želja nam je efikasnije obavljati zadatke te razvijati nove ideje za
daljnji razvoj udruge.

Možete se prijaviti za rad u jednom ili više vijeća:

Vijeće za provedbu i razvoj OŠ programa koordinira razvojem osnovnoškolskog
debatnog programa i provedbom aktivnosti koje definira Upravni odbor. Glavne
zadaće uključuju planiranje razvoja novih klubova, održavanje turnira i seminara,
komunikaciju s osnovnoškolskim klubovima i savjetovanje o prilagođavanju rada
Hrvatskog debatnog društva potrebama osnovnoškolskih klubova.

Vijeće za provedbu i razvoj SŠ programa koordinira razvojem srednjoškolskog
debatnog programa i provedbom aktivnosti koje definira Upravni odbor. Glavne
zadaće uključuju planiranje razvoja novih klubova, održavanje turnira natjecanja i
seminara, komunikaciju sa srednjoškolskim klubovima i savjetovanje o
prilagođavanju rada Hrvatskog debatnog društva potrebama
srednjoškolskih klubova.

Vijeće za teze osmišlja i predlaže teze za debatne turnire, natjecanja, kampove,
javne debate i rad u klubovima.

Vijeće za odnose s javnošću ima ulogu upravljanja javnom prisutnošću i slikom
Hrvatskog debatnog društva. Vijeće stvara sadržaj za web stranicu i socijalne
mreže na kojima je prisutno Hrvatsko debatno društvo i bavi se kontaktom s
medijima.

Vijeće za metodologiju bavi se izradom materijala za debatante, suce, voditelje i
trenere Hrvatskog debatnog društva te određuje pravila debatiranja na turnirima
Hrvatskog debatnog društva.

Prijaviti se možete ovdje do 10. listopada 2018.