”Trebaju li se promatrači uključiti u rješavanje nasilja ukoliko ga primijete” tema je na koju su debatirali učenici Osnovne škole Mladost i Zapruđe iz Zagreba na javnoj debati održanoj 17. travnja 2018.

Javna debata okupila je učenike iz obje škole u sklopu projekta ”Škola, inkubator tolerancije” kojeg Hrvatsko debatno društvo provodi zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva znanosti i obrazovanje te Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Debatanti, kao i okupljena publika, složili su se da će ovu debatu gledati kroz perspektivu situacija koje se događaju u školi jer je ruganje i zadirkivanje problem koji su prepoznali kao značajan za sve svoje vršnjake.

Afirmacijska ekipa kroz debatu pokušala je pokazati kako je za žrtvu nasilja jako važno da se promatrači uključe i pomognu joj zaštititi je od situacije u kojoj se nalazi. Objasnili su da nasilje, bilo ono fizičko ili verbalno, ostavlja posljedice koje su dugoročne. Također, smatraju da je pomaganje vrlo važno za društvo u cijelosti. Naime, društvo se složilo koja ponašanja smatraju prihvatljivima, a nasilje nije jedno od njih. Zato, smatrala je afirmacija, da uključivanjem u sukob promatrač pokušava popraviti situaciju za bolje društvo što će, možda, jednom i njemu pomoći ukoliko bude žrtva.

S druge strane, negacija se zalagala da se promatrači ne bi trebali uključivati. Jedan od razloga koje su naveli bila je potreba da se žrtva sama izbori za sebe jer će joj to pomoći u zaustavljanju nasilja i jačanju samopouzdanje. Drugi razlog, o kojem se kroz debatu dosta govorilo, je mogućnost produbljivanja sukoba ukoliko se promatrač uključi. Objasnili su da do produbljivanja sukoba dolazi jer promatrač vrlo često ili nije upoznat sa situacijom ili mora birati između dva prijatelja što ga stavlja u jako nezahvalnu poziciju.

Na kraju debate, većina okupljenih učenika složila se kako je debatu dobila afirmacijska ekipa, odnosno da bi se promatrači trebali uključivati u rješavanje sukoba. Kako je to publika objasnila ”važno je pomoći drugima koji su nemoćni jer će tako i nama jednom pomoći”.