Objavljujemo snimku tematskog predavanja u sklopu pripreme za Winter holidays open koje se održalo u subotu 28.11.2015. u trajanu od 1h i 30 min.

Tematsko predavanje je na engleskom jeziku i u sklopu priprema za tezu „ TH supports the use and development of advanced artificial intelligence“.