Hrvatsko debatno društvo vas poziva da se prijavite za sudjelovanje u projektu “Operacionaliacija strukturianog dijaloga kroz sudjelovanje mladih” koji pokušava uključiti mlade u donošenje odluka u gradu Zagrebu. Cilj projekta je upoznati mlade s politikama za mlade te kroz rad na sedam tematskih područja osmisliti konkretne prijedloge za poboljšanje kvalitete njihova života u Gradu Zagrebu. Osim mladih, u projektu će sudjelovati i predstavnici grada Zagrebe i različitih relevantnih institucija kako bi osigurali kvalitetu i primjenjivost rješenja. Projekt traje do kolovoza 2016. godine, a međuostalim bavimo se temama uključivanja mladih u odlučivanje unutar obrazovnog sustava (srednjih škola i fakulteta), uključivanja mladih u donošenje odluka na razini lokalne samouprave te podizanja profila mladih kao utjecajne skupine u društvu.

Smisao cijelog projekta je da kroz suradnju s institucijama grada Zagreba mladi predlože konkretne promjene u gradu Zagrebu koje će im povećati kvalitetu života i sudjelovanja u donošenju odluka.

Na projekt se može uključiti svaka osoba u dobi od 15 do 30 godina kao volonter ili kao sudionik.

Zadatak sudionika u projektu biti će analiza javnih politika te na temelju analiza, izrada prijedloga promjena politika u Zagrebu, predstavljanje prijedloga javnosti te sudjelovanje na sastancima pripreme prijedloga i lobiranja za njihovo usvajanje. Svaki sudionik može se prijaviti za rad ne jednom ili više tematskih područja tijekom projekta.

Zadatak volontera u projektu biti će sudjelovanje na sastancima analize napravljenih prijedloga i pomoć u izradi prijedloga sudionicima. Ovo uključuje pripremu materijala na temelju kojih će sudionici raditi analize i prijedloge politika te upoznavanje sudionika sa materijom određenog područja u kojem se radi prijedlog politike za mlade. Volonteri se mogu prijaviti za rad ne jednom ili više tematskih područja tijekom projekta.

Detaljni dogovori o vašoj ulozi uslijedit će nakon završetka prijava i odabira volontera i sudionika.

Objašnjenje područja kojima se projekt bavi možete pronaći u nastavku ove obavijesti.

E+_Sufinancirano

Loading…

Kultura participacije tijekom edukacije
Na sastancima vezanim za ovu temu govorit će se o važnosti i potrebi da osobe od ranih nogu sudjeluju u političkim procesima sukladno svojoj dobi. Od osnovne i srednje škole učenike treba podučiti i osigurati im mogućnosti da sudjeluju u kreiranju politika za mlade. Ravnatelji, nastavnici i institucije zadužene za programe za mlade trebaju sustavno poticati takvu atmosferu među učenicima obzirom da su oni ti koji su zaduženi za edukativnu, ali i odgojnu komponentu svojih učenika.

Uključivanje mladih u politički proces donošenja odluka
Problem današnjeg društva je u percepciji demokracije kao takve. Dok je demokracija definirana kao vladavina naroda, trend pokazuje nisku stopu izlaznosti na izbore, posebice među mladim. Brojna istraživanja pokazala su kako je razina znanja mladih o politici i političkoj sceni izrazito niska. Cilj radionica unutar ove teme je pokušati dokučiti uzrok problema te osmisliti način da se isti ukloni.

Povećanje interesa i djelovanja donositelja odluka prema mladima
Mladi su osobe od 16 do 30 godina. Unutar tog raspona godina, mladi ima različite potrebe. Od srednjoškolskog i visokog obrazovanja, do pitanja stanovanja i mogućnosti zaposlenja. Koje su točno potrebe mladih? Koliko im lokalna vlast omogućava ispunjenje tih potreba? Osluškuje li lokalna vlast dovoljno mlade? Kako komuniciraju lokalna vlas i mladi? Kako lokalna vlast može predvidjeti izazove u budućnosti po pitanju mladih i pretvoriti ih u prednosti, a ne u probleme, samo su neka od pitanja na koja će se pokušati odgovoriti na sastancima unutar ove teme.

Osnaživanje uloge rada s mladima za političko osnaživanje mladih
Nezaposlenost je danas jedan od najvećih problema građana. Mladi koji su od nedavno na tržištu rada suočavaju se s brojnim problemima u pronalasku posla zbog loše uređene politike zapošljavanja mladih. Kroz ovu aktivnost pokušat će se odgovoriti na pitanja kako nezaposlenost, osim na egzistencijalnoj razini, djeluje na mlade; s kojim se situacijama mladi suočavaju kada su zaposleni; kako te situacije utječu na njihov budući život te kako zaposlenje omogućava mladima da se razviju u odgovornije građane.

Razvoj alata za političku participaciju namijenjenih mladima
Globalizacija i razvoj tehnologije pružaju nove prilike i metode komuniciranja te utječu na promjenu trendova. Mladi su populacija za koju je dokazano da najviše svoga vremena provede na internetu te je to postao njihov način dobivanja informacija te reagiranja na iste. Kako se politika prema mladima može uklopiti u viralni svijet? Kako viralnim putem razviti kod mladih potrebne vještine za sudjelovanjem u zajednici? Koje su uopće vještine potrebne mladima za život? Ukoliko smatrate da se komunikacija prema mladima treba prilagoditi današnjim trendovima ili se protiv toga i svoj stav želite izraziti ovo je aktivnost na kojoj trebate sudjelovati.

Razvoj lokalne direktne demokracije
Biciklist si, a na tvom kvartu nije osigurana biciklistička staza? U blizini škole nema jasno postavljenih znakova za djecu u blizini? Na glavnom igralištu nedostaju rasvjetna tijela i nogometni golovi? Kome se obratiti sa svojim problemima i idejama? Mjesnoj i lokalnoj vlasti! Kako doći do njih? Kako ih potaknuti da ti pomognu? Koja je točno njihova uloga? Treba li njihov rad biti transparentniji? Jesu li mjesni referendumi dobra ideja kako bi se glas svih stanovnika četvrti čuo? Na ova pitanja odgovorit ćemo na sastancima unutar ove aktivnosti.

Razvoj sinergije i suradnje između različitih aktera na području mladih tijekom edukacije
Davno je nastala pjesma: ”Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može!” Unutar ove aktivnosti pokušat ćemo pronaći metode da mladi, njihovi nastavnici, predstavnici lokalne uprave, osobe zadužene za politike prema mladima sjednu za isti stol i ravnopravno raspravljaju u problemima s kojima su mladi suočeni te zajedno osmisle načine rješavanja tih problema. Isti problem utječe na sve aktere na različiti način i zato je važno zajednički ga riješiti kako ne bi nastala još veća dugoročna šteta nekom od aktera.

Više o projektu na www.ukljucise.hdd.hr

Objavljeno u sklopu projekta „Operacionalizacija strukturiranog dijaloga kroz sudjelovanje mladih“ koji je finaciran kroz program Europske Unije Erasmus+.

E+_Sufinancirano

“Potpora Europske Komisije za objavu ove web stranice ne predstavlja stavove EK niti podršku iznesenim stavovima. Objavljene informacije i stavovi prikazuju viđenje isključivo HDD-a te se EK ne može smatrati odgovornom za bilo koji dio sadržaja ove web stranice niti njegovu upotrebu.”

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”