Dodjela Oskara znanja, nagrade za najbolje učenike osnovnih i srednjih škola održala se 30. lipnja 2015. U kategoriji državnog natjecanja iz debate nagradu su primili članovi debatnih klubova Vrapče i MG te Paula Djaković i Luka Baković, naši najbolji govornici. Također, nagradu su primile i članice DK Kaštelan i SSK za Osnovnoškolski međunarodni debatni turnir za osvaojeno 1. i 2. mjesto. Uz njih nagradu su primile i debatantice Ujevića za svoje individualne rezultate. Čestitamo debatantima koji su bili nagrađeni u drugim kategorijama: Tinu Puljiću, Hrvoju Kožiću i Petru Soldi.