Dragi svi,

ove godine na Ljetnoj školi postoji mogućnost polaganja trenerskog za dvije osobe.

Ovo su uvjeti koje osobe moraju zadovoljavati sukladno Pravilniku o trenerima HDD-a:

  • istaknuta količina kvalitetnog edukatorskog rada u HDD-u (najmanje dvije godine rada u debatnom klubu)
  • mora proći proces edukacije od strane trenera mentora

Nadalje, trener mora biti spraman:

  • održavati seminara i debatne radionice tokom akademske godine
  • svojim djelovanjem pridonositi razvoju i širenju HDD-a i debate u Hrvatskoj

 

te biti sposoban evaluirati vlastiti rad i konstantno poboljšava isti.

Prednost će imati osobe koje do sada nisu polazile proces mentoriranja.

Prijavu zajedno s kratkim životopisom i motivacijskim pismom pošaljite na kamp@hdd.hr do 12. srpnja 2015. godine.

Na temelju prijava i motivacijskog pisma, Upravni odbor HDD-a će donijeti odluku tko će polagati trenerski. Za odabrane kandidate troškove edukacije, smještaja i rada trenera preuzima HDD.

Za dodatna pitanja stojim na raspolaganju,

Darija