Usudi se oduprijeti

Usudi se oduprijeti

Zbog nepostojanja adekvatnih treninga izgradnje stavova i komunikacije, razvoja zdravih životnih navika mladi danas imaju izrazitih problema s izgradnjom kvalitetnih stavova i navika. Primjer koji im pruža okolina, kroz odrastanje i odgoj, najčešće je komunikacijski i informacijski ograničen, a svi znamo kako se jednom stečene loše navike gotovo nikad ne mijenjaju bez ciljane, strukturirane edukacije. Spolno rizično ponašanje ne događa se zato što mladima informacije o rizicima nisu dostupne, već zato što nisu kvalitetno integrirane u njihove stavove i ponašanje. Zlouporaba alkohola i droga produkt je vršnjačkog pritiska do kojeg ne bi došlo kada bi mladi svoju potrebu da se njemu odupru kvalitetno izgradili i mogli kvalitetno iskomunicirati svojim vršnjacima. Program „Usudi se oduprijeti“ cilja na prevenciju problema zdravstveno rizičnih ponašanja mladih. Izravno nudimo mladima pristupačniji oblik analiza problema zdravstveno rizičnih ponašanja, kroz sudjelovanje u našim radionicama, ispunjenih kognitivno poticajnim sadržajima. U sklopu radionica projekta,  strukturirano i ciljano razvijamo stvaranje kvalitetnih zdravih stavova te razvijamo komunikacijske vještine, koje mladima svakako nedostaju. Nadalje, mladima se pružaju informacije o mogućnostima suočavanja s ovakvim ponašanjima i potičemo razradu planova o tome kako bi oni sami ovakve situacije mogli riješiti.

Očekujemo i da će kroz projekt stečena znanja i vještine direktno utjecati na njihovu neposrednu okolinu.

2014-10-03T11:07:41+00:00